REGULAMIN

A. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://fitpack.pl/.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu.
 3. Catering dietetyczny FitPack – catering dietetyczny zajmujący się sprzedażą zestawów cateringowych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Sprzedający – Poradnia Żywieniowa “DobraKcal” Edyta Leszkiewicz, ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 534-156-33-27, REGON: 016407090.
 5. Kupujący (Klient) – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Serwisu.
 6. Zestaw cateringowy – sprzedawany w Serwisie zestaw gotowych posiłków.
 7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w szczególności przygotowanie i dostarczanie posiłków w zestawach cateringowych w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 8. Zamówienie – zakup zestawu cateringowego za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub poprzez Messengera.
 9. Formularz zamówienia – formularz znajdujący się w zakładce Kup dietę umieszczonej na stronie Serwisu.
 10. Program – wykupiony przez Klienta zestaw cateringowy.
 11. Konto, Panel Klienta – część Serwisu dostępna dla Kupujących po zalogowaniu, w której mogą oni w szczególności dokonać zakupu zestawu cateringowego.
 12. Cennik – cennik obejmujący ceny poszczególnych zestawów cateringowych.
 13. Harmonogram dostaw – wskazany w Panelu Klienta wybrany przez Kupującego harmonogram dostaw zakupionego Programu.
 14. Reklamacja – reklamacja Zestawu cateringowego niezgodnego z Zamówieniem.
 15. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin określa w szczególności: a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d)tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego Fit Pack. Działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwą Poradnia Żywieniowa “DobraKcal” Edyta Leszkiewicz, ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 534-156-33-27, REGON: 016407090.
 4. Kupujący akceptuje Regulamin.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

C. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Catering dietetyczny Fit Pack w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub pracy zestawów cateringowych składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub z 3 posiłków (II śniadanie, obiad, podwieczorek). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik, a wszystko razem spakowane jest w torbę papierową.
 2. Posiłki pakowane są w pojemniki z polipropylenu, które spełniają najwyższe standardy higieny, posiadają atesty jakości i bezpieczeństwa oraz są przyjazne dla środowiska, ponieważ w całości poddawane są recyklingowi. Do zgrzewania wykorzystywana jest maszyna zgrzewająca, a opakowania gwarantują najwyższy komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo podczas transportu i odgrzewania naszych potraw. Materiał, z którego są wykonane (polipropylen) nie wchodzi w reakcję z jedzeniem, co jest bardzo ważne dla dań cateringowych, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.
 3. Ceny poszczególnych zestawów cateringowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w Cenniku dostępnym w Serwisie.

D. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie Formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.fitpack.pl do godz. 22:00 dwa dni przed dniem dostawy.
 2. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 22:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.
 3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego Programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty lub odebraniu potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy biuro@fitpack.pl.
 4. Złożenie Zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.
 5. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Sprzedający skontaktuje się z klientem e-mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
 6. Biuro Sprzedającego przyjmuje Zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa Klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 88-12-12-999.
 7. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór Programu. Ponadto Kupujący zobowiązany jest do bieżącego informowania Sprzedającego o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania Programów w przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w punkcie 4.8.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym.
 10. Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanych Zestawów poprzez dokonywanie zmian kaloryczności, liczby posiłków, pakietu, wariantu oraz dnia dostawy.
 11. W przypadku przeprowadzenia modyfikacji określonej w punkcie D.10. skutkującej niedopłatą, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty.

E. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Cena zestawu cateringowego podana jest w Cenniku.
 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 09 1140 2004 0000 3902 7842 1091 lub b) płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 3. Wprzypadku braku płatności za zamówiony Zestaw cateringowy, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia.
 4. W przypadku braku płatności za zamówiony Zestaw cateringowy, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia.
 5. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@fitpack.pl w momencie składania Zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy Zamówieniu lub dostarczona wraz z zamówionym Zestawem cateringowym.

F. DOSTAWA

 1. Dostawy zestawów realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-9:00. Zestaw na sobotę i niedzielę dowożony jest razem z zestawem piątkowym lub z sobotnim, w zależności od miejsca dostawy.
 2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym Klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
 3. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna i na jej terenie Sprzedający obsługuje Klientów.
 4. Dostawa zamówionych Zestawów cateringowych rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego dnia objętego Zamówieniem w ustalonych godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z Harmonogramem dostaw wskazanym w Panelu Klienta.
 5. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 9:00 dnia poprzedzającego dostawę Zestawu. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 88-12-12-999 lub e-mailowo na adres biuro@fitpack.pl.
 6. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 9:00 w czwartek.
 7. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 6.5. i 6.6. nie zostaną zrealizowane.
 8. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 10. Firma Fit Pack, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta firma Fit Pack zobowiązuje się do przedłużenia cateringu o 1 dzień.
 11. Dostawa zamówionych Zestawów standardowo realizowana jest przez pracujące na zlecenie Sprzedającego firmy kurierskie.

G. KONTO, PANEL KLIENTA

 1. Założenie Konta ma na celu ułatwienie Klientowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.
 2. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło do Konta.
 3. Dane do Konta każdy Klient podaje dobrowolnie. Na żądanie Klienta podane dane będą zmodyfikowane. W tym samym trybie z Serwisu zostanie usunięte Konto Klienta. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.

 H. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju Programu, kaloryczności Programu lub rezygnacji. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytułu zmiany.
 2. W przypadku zmiany Programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura Serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
 3. W przypadku rezygnacji z Programu podczas jego trwania, Sprzedający rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z Cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego Zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym Zamówieniu.
 5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy), jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@fitack.pl lub telefonicznie na 88-12-12-999 nie później niż dzień roboczy przed dostawą.

I. REKLAMACJA

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@fitpack.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Zestawu cateringowego, powód Reklamacji, datę zaistnienia sytuacji reklamowanej, fotograficzny dowód szkody.
 4. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu Reklamacji, Sprzedający poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia, ze wskazaniem możliwego terminu wymiany bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny lub drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Sprzedającego, że Reklamacja jest niezasadna, w szczególności na z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Sprzedający poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie braku możliwości dostarczenia Klientowi, będącego przedmiotem wymiany, posiłku lub posiłków, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedającemu będzie należna od Kupującego kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłków, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.

 J. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy cateringowe bez wad.
 2. Jeżeli Zestaw cateringowy posiada wadę, Kupujący może: a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego lub b) żądać wymiany Zestawu cateringowego na nowy lub c) żądać obniżenia ceny.
 3. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego zaproponuje rekompensatę.
 4. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego zaproponuje rekompensatę.
 5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany Zestawu cateringowego na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu cateringowego żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu cateringowego do zgodności z Zamówieniem w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu cateringowego przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego lub firmę świadczącą usługi kurierskie na rzecz Sprzedającego, Zestawu cateringowego we wskazanym przez Kupującego miejscu.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

K. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

L. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie maila na adres biuro@fitpack.pl

M. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego.
 2. Kupujący, w toku procedury Zamówienia, dobrowolnie podają swoje dane osobowe, w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Zamówienia.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Usługi.

N. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Usługi, Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.