Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia przez fitpack.pl, a także zapisania się do Newslettera są przetwarzane przez Poradnia Żywieniowa “DobraKcal” Edyta Leszkiewicz, ul. Storczyków 7, 05-807 Podkowa Leśna, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 534-156-33-27, REGON: 016407090; adres poczty elektronicznej sklep@fitpack.pl, +48 88-12-12-999.
Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) przetwarzane będą:

 

  • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień;
  • jeżeli wyrazisz na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych.

 

Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – poprzez stronę fitpack.pl (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt mailowy sklep@fitpack.pl Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000);